Nieuwbouw Arnhem

Algemeen

01

Wat zijn de plannen voor de ontwikkeling van BK40?

Synchroon wil het BK40-terrein transformeren tot een aantrekkelijk woongebied. In de plint is ruimte voor horeca en/of een winkel met daarboven appartementen. Achter het gebouw maken we een pleintje met nog enkele stadswoningen. Ook is er een openbare fietsenstalling in het plan opgenomen voor circa 650 fietsen.

02

Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling?

Synchroon is de ontwikkelaar. De plannen komen tot stand in samenwerking met architecten van Bedaux de Brouwer en de gemeente Arnhem. Omwonenden worden op gezette tijden geïnformeerd over de het proces en de ontwikkelingen.

03

Waarom moet het feestaardvarken plek maken?

Vanaf 2013 hebben we het terrein tijdelijk beschikbaar gesteld voor het feestaardvarken van Burgers’ Zoo. Het kunstwerk is inmiddels verplaatst en zal na een renovatie niet meer terugkeren op deze plek.

HET PLAN

01

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten in het plan?

De locatie ligt op de grens van de voor- en naoorlogse structuur van de stad. Bedaux de Brouwer heeft een schetsontwerp gemaakt met verschillende volumes op een plint. Op de begane grond bevinden zich de entrees van de fietsenstalling, de entrees van de woningen en een commerciële ruimte op de hoek van de Kortestraat en Gortemakerssteeg. De Gortemakerssteeg wordt hersteld, waardoor een looproute ontstaat via een pleintje naar de Weverstraat.

02

Staan het aantal en het type woningen al vast?

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van 6 juli zal hier op worden ingegaan. Gedacht wordt nu aan circa 57 appartementen en 4 of 5 stadswoningen van verschillende groottes.

03

Hoe zien de gevels eruit en welke materialen worden er gebruikt?

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van 6 juli zal hier op worden ingegaan.

04

Welke status heeft het plan dat tijdens de online bewonersbijeenkomst wordt gepresenteerd?

Op dit moment zitten wij nog in de voorbereidende fase. Bedaux de Brouwer heeft een schetsontwerp gemaakt en wij zijn hierover in gesprek met de gemeente.

05

Past het (toekomstig) ontwerp binnen het bestemmingsplan?

Het ontwerp dat wij als Synchroon voor ogen hebben past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Er dient een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden.

06

Hoe ziet de inrichting van de openbare gebied eruit?

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van 6 juli zal hier op worden ingegaan.

07

Is het pleintje voor iedereen toegankelijk?

Het pleintje wordt openbaar en ontsluit onder andere Theater aan de Rijn en enkele nieuwe stadswoningen.

08

Hoe is het parkeren voor auto’s geregeld?

De bestaande Rozetgarage wordt uitgebreid met 60 parkeerplaatsen, zodat de toekomstige bewoners van BK40 hier kunnen parkeren.

09

Wat zijn de uitgangpunten ten aanzien van duurzaamheid in het plan?

Tijdens de ontwerpfase proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met stadsnatuur, minimaliseren we CO2-uitstoot, gebruiken we zo min mogelijk materiaal en bouwen we waar we kunnen met hergebruikte, biobased of herbruikbare materialen. Vanzelfsprekend wordt aan alle eisen op het gebied van duurzaam bouwen voldaan.

10

Zijn de woningen gasloos?

De woningen worden gasloos gebouwd, waarbij we inzetten op duurzame bronnen en proberen we het gebouw zo zelfvoorzienend mogelijk te maken.

11

Welke winkels komen er in de plint?

Er komt een commerciële ruimte op de hoek van de Kortestraat en Gortemakerssteeg. Wat hierin komt staat momenteel nog niet vast.

HET PROCES

01

Hoe ziet het voorlopige (planologisch) proces eruit?

Tijd Mijlpalen

 • 1. Najaar 2021
  2. Winter 2022
  3. Najaar 2022
  4. Eind 2022
  5. Zomer 2023
  6. Vanaf zomer 2024
 • voorlopig ontwerp gereed
  start bestemmingsplanprocedure
  indienen omgevingsvergunning
  start verkoop
  start bouw
  bouw gereed en intrek bewoners
02

Hoe ziet het verdere (participatie)proces eruit?

In juli 2021 wordt een eerste online bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tevens nodigen we belangenorganisaties uit de binnenstad uit voor een informatieve bijeenkomst. Gedurende het proces zullen we de omgeving blijven informeren rondom mijlpalen zoals hierboven omschreven.

03

Hoe blijf ik op de hoogte van dit proces?

U kunt zich via de website van Synchroon aanmelden voor een e-mail nieuwsupdate. Op deze website worden ook alle (participatie)verslagen en actuele nieuwsupdates geplaatst.

04

Hoe kunnen we Synchroon bereiken voor vragen?

Op de website van Synchroon vindt u contactgegevens van de projectontwikkelaar Margriet Huisman.

DE BOUWWERKZAAMHEDEN

01

Wanneer start de bouw?

De start bouw staat (voorlopig) gepland rond de zomer 2023.

02

Wat kunnen wij als buurtbewoners verwachten tijdens de bouw?

Geruime tijd voor de start bouw zullen wij in samenspraak met de aannemer omwonenden en winkeliers informeren over werkzaamheden en wat deze voor hen betekenen.

INTERESSE IN DE KOOPWONINGEN OF WINKELRUIMTE

01

Ik heb interesse in het project, wat kan ik doen?

Op de website van Synchroon kunt u zich inschrijven. Wij houden u dan op de hoogte over de ontwikkelingen.

02

Wanneer start de verkoop?

De start verkoop staat (voorlopig) gepland voor eind 2022.

Zoekvenster sluiten