Nieuwbouw Arnhem

Informatiebijeenkomst 2 d.d. 9 mei 2022

Op 9 mei 2022 heeft de tweede informatiebijeenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van het BK40-terrein plaatsgevonden. Tijdens bijeenkomst in juli 2021 is het eerste schetsontwerp gepresenteerd. Hier hebben aanwezigen hun reactie op gegeven. Naar aanleiding van deze reacties en vervolggesprekken met enkele stakeholders is vanaf de zomer van vorig jaar gestart met het aanpassen van het schetsontwerp. Gaandeweg is de keuze gemaakt om een geheel nieuw schetsontwerp te maken, om zo alle aanpassingen beter in te passen in het ontwerp. Tijdens deze tweede bijeenkomst is dan ook het nieuwe schetsontwerp getoond. De samenvatting van deze bijeenkomst en de bijbehorende presentatie zijn hieronder terug te vinden.

Downloads

Presentatie 9 mei

Download presentatie


Verslag 9 mei

Verslag bijeenkomst


Informatiebijeenkomsten 6 juli 2021

Op dinsdag 6 juli 2021 hebben twee informatie bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin zowel omwonende als belangenorganisaties zijn geïnformeerd over de eerste plannen en zij de mogelijkheid hebben gekregen om hierop de reageren en vragen over te stellen. Bij beide bijeenkomsten is dezelfde presentatie gedeeld. De presentatie bestaat uit twee delen.

Downloads

Verslaglegging informatiebijeenkomst voor belangenorganisaties

Download verslag


Verslaglegging informatiebijeenkomst voor omwonenden

Download verslag


Presentatie ontwikkeling BK40 Synchroon

Download presentatie


Presentatie BK40 schetsontwerp architect

Download presentatie


Zoekvenster sluiten